Nghiên cứu đề xuất “minh bạch dự án du lịch có ảnh hưởng thiên nhiên, văn hóa”

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu thông tin trong bài viết “Phải minh bạch dự án du lịch có ảnh hưởng thiên nhiên, văn hóa”.

Ảnh minh họa

Báo Tiền phong điện tử ngày 29/10/2019 có bài viết “Phải minh bạch dự án du lịch có ảnh hưởng thiên nhiên, văn hóa”. Bài viết thông tin: Một nút thắt lớn trong phát triển du lịch: Tất cả đều đồng thuận với chủ trương phải phát triển bền vững nhưng chưa có tiêu chí, không có cơ sở để đánh giá thế nào là phát triển bền vững. Nhà nước cần sớm ban hành bộ tiêu chí về phát triển bền vững trong lĩnh vực du lịch nhằm minh bạch những dự án có động chạm đến tài nguyên thiên nhiên, đến văn hóa tâm linh, có cơ chế phản biện rộng rãi thì có thể giúp tăng được sự đồng thuận, giảm xung đột.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.