VRN tuyển Điều phối viên

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam tuyển Điều phối viên, làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 5/11/2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem bên dưới:

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) hiện đang tuyển 01 ứng viên phù hợp cho vị trí Điều phối viên Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN):

I. Mô tả công việc 

Chức vụ: Điều phối viên Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam

Chịu trách nhiệm với: Giám đốc WARECOD và Ban điều hành VRN

Các dự án phụ trách: Dự án của Mạng lưới VRN

Trách nhiệm chính: Quản lý và điều phối triển khai các dự án, hoạt động của Mạng lưới bám sát chiến lược, vận động chính sách & gây quỹ

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho việc điều phối viên VRN:

 • Điều hành nhóm điều phối VRN lập kế hoạch hoạt động hàng năm của VRN để trình Ban điều hành VRN và thông qua tại Hội nghị thường niên
 • Viết các đề xuất và ý tưởng dự án mới để huy động ngân sách thực hiện chiến lược của VRN
 • Tạo dựng và nắm bắt các cơ hội để quảng bá về hoạt động của VRN và mở rộng mối quan hệ hợp tác của VRN
 • Tham gia phát triển định hướng chiến lược cùng Ban điều hành VRN và nhóm cán bộ dự án.
 • Báo cáo định kỳ công việc với ban điều hành VRN.

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho việc vận động chính sách:

 • Hàng tháng lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động vận động chính sách liên quan đến bảo vệ sông ngòi ở Việt Nam theo vấn đề và theo lĩnh vực;
 • Xây dựng và thúc đẩy quan hệ giữa VRN với các cấp ra quyết định, các nhà làm chính sách có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của VRN;
 • Nắm bắt các vấn đề cần vận động chính sách và xác định các kế hoạch vận động chính sách tương ứng;
 • Huy động sự tham gia của các bên liên quan để triển khai kế hoạch vận động chính sách (tổ chức và tham gia sự kiện, viết kiến nghị chính sách, vận động hành lang…);
 • Theo dõi sự thay đổi chính sách, quyết định và cập nhật cho VRN;
 • Viết báo cáo quá trình và kết quả vận động chính sách cho ban điều hành;

Điều phối dự án của VRN:

 • Lên kế hoạch làm việc và triển khai công việc theo đề xuất dự án;
 • Xác định và đề xuất với Ban Giám đốc những công cụ, giải pháp hỗ trợ cần thiết cho dự án;
 • Lập dự trù và báo cáo tài chính theo quy chế chi tiêu dự án và quy định của WARECOD;
 • Đảm bảo tiến độ và chất lượng của hoạt động dự án theo đề xuất dự án và yêu cầu của WARECOD;
 • Cùng với đối tác phát triển kế hoạch làm việc phù hợp và đảm bảo triển khai các hoạt động của nhóm dự án theo đúng yêu cầu của WARECOD, nhà tài trợ và quy định của pháp luật;
 • Đáp ứng các yêu cầu của các nhà tài trợ của dự án mình điều phối như cung cấp thông tin, đưa dẫn thăm vùng dự án;
 • Quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan đến dự án;
 • Chịu trách nhiệm lập, chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo các dự án do mình phụ trách trước khi gửi cho Ban giám đốc WARECOD;
 • Viết báo cáo cho nhà tài trợ theo như yêu cầu, cung cấp các thông tin, vấn đề liên quan tới dự án khi nhà tài trợ yêu cầu.

  II. Yêu cầu

 • Tốt nghiệp thạc sỹ hoặc đại học hệ chính quy, ưu tiên ngành xã hội học, môi trường, truyền thông, quan hệ đối ngoại, kinh tế;
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại, kết nối các tổ chức và cá nhân liên quan, viết báo cáo và đề xuất dự án;
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh, tin học văn phòng;
 • Trung thực, có trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình, linh hoạt trong ứng xử và xử lý công việc;
 • Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, thương thảo, thu thập và xử lý thông tin tốt;
 • Chủ động, sáng tạo trong công việc.

III. Thời gian làm việc và quyền lợi

 • Thời gian thử việc: 3 tháng;
 • Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo Quy định;
 • Điều kiện làm việc tốt, môi trường làm việc năng động, trong nước và quốc tế.

IV. Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

 • Lý lịch tự thuật, trong đó nêu rõ: Quá trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, các chứng chỉ chuyên môn, trình độ tiếng Anh; kinh nghiệm công tác, thành tích đặc biệt.
 • Bản scan (hoặc ảnh chụp bản gốc/bản công chứng) các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ bằng bản mềm qua e-mail: info@warecod.org.vn

Thư nộp Hồ sơ có tiêu đề  “Ứng tuyển vị trí Điều phối viên Mạng lưới Sông ngòi việt Nam” -Tên ứng viên

Chúng tôi cám ơn tất cả những người quan tâm và nộp hồ sơ nhưng chỉ những ứng viên được lựa chọn vào Danh sách ngắn mới được liên hệ phỏng vấn

Thông tin liên hệ: 024 66665856

Thời hạn nộp hồ sơ: hết ngày 5/11/2019, ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ sớm.

Nếu trúng tuyển, ứng viên sẽ được yêu cầu nộp đầy đủ hồ sơ bản cứng theo quy định trước khi ký kết hợp đồng.