Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 222 tỷ xử lý khẩn cấp sạt lở

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề xuất hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển và di dời dân khẩn cấp tại những khu vực lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh này.

Tình trạng sạt lở biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Qua rà soát và sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với những khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển đặc biệt nguy hiểm và di dời dân khẩn cấp khu vực đã, đang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất theo các tiêu chí hướng dẫn của Bộ NN-PTNT và khả năng cân đối ngân sách tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ NN-PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh 222 tỷ đồng.

Số tiền này nhằm thực hiện 2 dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển (kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, kè chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) và 1 dự án di dời dân khẩn cấp khu vực sạt lở núi (di dân tổng thể ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao và qui hoạch bố trí khu trung tâm mới phòng tránh thiên tai xã Ba Giang, huyện Ba Tơ).

Trong đó, các dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển 110 tỷ đổng và dự án di dời dân khẩn cấp khu vực sạt lở núi 112 tỷ đồng.