Chuyên gia Mỹ: quá trình chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang tái tạo cần đến 1% GDP

Cần một khoản kinh phí lớn bao nhiêu để chuyển từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch cung cấp năng lượng cho cộng đồng và các ngành công nghiệp sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo? Cộng đồng có lợi ích gì?

Sự chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang sử dụng năng lượng sạch sẽ rất đắt tiền trong giai đoạn này, nhưng trong tương lai, chính quyền có thể hưởng nhiều lợi ích trong quá trình chuyển đổi. Nếu xét đến chi phí mua nhiên liệu hóa thạch, các hệ thống cơ quan quản lý năng lượng phải thực sự đánh giá cao bản chất của năng lượng tái tạo với lý do, nguồn năng lượng này có thể được sử dụng nhiều lần và tiết kiệm một nguồn ngân sách khổng lồ cho tương lai.

Theo tuyên bố của James Williams, nhà nghiên cứu và chuyên gia năng lượng từ Đại học San Francisco: Những tính toán lợi ích trong quá trình chuyển đổi không bao gồm các khoản tiết kiệm mà nhân loại có được từ việc giảm thiểu các tác động khắc nghiệt của ô nhiễm không khí và những thiệt hại do sự biến đổi khí hậu khác.

Nền kinh tế năng lượng phải tập trung vào việc đạt mục tiêu thải vào không khí lượng khí thải carbon thấp, trong quá trình chuyển đổi, đây là một trong những vấn đề mà phần lớn ngân sách dành cho quá trình chuyển đổi được sử dụng để hiện thức hóa.

Trong một cuộc hội thảo của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia, Williams khi  được hỏi về chi phí ban đầu của quá trình chuyển đổi cho biết: Chi phí vốn của quá trình chuyển đổi bao gồm việc nâng cấp, hiện đại hóa tất cả các trang thiết bị được sử dụng ngày nay, mở đường cho sự phát triển của nguồn năng lượng tái tạo. Chi phí nguồn vốn ở giai đoạn cuối cùng này sẽ rất lớn, nhưng đó là chi phí của sự kết thúc nhiên liệu hóa thạch. Những chi phí tiếp theo cho nguồn năng lượng tái tạo sẽ rất nhỏ.

Theo ông, chi phí chuyển đổi nếu đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2050 sẽ khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỷ lệ phần trăm được nêu ra gần bằng, nhưng cũng có thể ít hơn nhiều do các công nghệ năng lượng tái tạo sẽ mang lại những lợi ích khác cho GDP.

Tại Viện Hàn lâm đã có một hội thảo sâu về vấn đề khử carbon. Cộng đồng thế giới sẽ kết thúc quá trình chuyển đối với chi phí thấp nhất, do sự chênh lệch tương đối thấp trong quá trình chuyển đổi các công nghệ từ giảm thiểu khí carbon đến hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo.

Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường chi phí cho năng lượng được sử dụng thêm 1% tổng GDP sẽ là quá lớn đối với nhiều người. Cộng đồng có sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi như vậy? Điều đó có nghĩa là chi phí cho năng lượng cao hơn trước khi hệ thống năng lượng tái tạo đặt mục tiêu giảm bớt. Bruce Parker, chuyên gia CNTT cho biết:

Cần phải có sự chuẩn bị về tư tưởng công chúng, để cộng đồng sẵn sàng cho quá trình khử carbon. Ngay cả một sự gia tăng nhẹ về chi phí năng lượng trong quá trình nhà nước chuyển đổi từ nhiêu liệu hóa thạch sang tái tạo có thể khiến mọi người tự hỏi liệu sự thay đổi này có đáng không.

Điều quan trọng là phải nghiên cứu tăng chi phí năng lượng tổng thể trong thời gian dài hơn là tập trung vào từng thời điểm diễn biến giá cả trong quá trình chuyển đổi năng lượng.