Chuyên gia Mỹ: quá trình chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang tái tạo cần đến 1% GDP

Chuyên gia Mỹ: quá trình chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang tái tạo cần đến 1% GDP

Cần một khoản kinh phí lớn bao nhiêu để chuyển từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch cung cấp năng lượng cho cộng đồng và các ngành công nghiệp sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo? Cộng đồng có lợi ích gì? Sự chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang sử dụng […]