Còn 20 dự án ảnh hưởng đất rừng chưa đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng

Theo Sở NN-PTNT, hiện trên địa bàn tỉnh có 56 dự án có diện tích rừng bị ảnh hưởng phải chuyển mục đích sử dụng và trồng rừng thay thế với hơn 1.628ha.

Đến nay, có 13 dự án với diện tích hơn 121ha đã có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (HĐND tỉnh đã ra nghị quyết), trong đó UBND tỉnh đã ra quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng 4 dự án với diện tích trồng rừng thay thế là hơn 37ha, 9 dự án còn lại với hơn 83ha đang làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng.

Ngoài ra, có 21 dự án với hơn 102ha đủ điều kiện đang trình HĐND tỉnh để chuyển mục đích sử dụng, 2 dự án với diện tích bị ảnh hưởng hơn 214ha (dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm và dự án Vịnh Hòa Emerald Bay Resort) đang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 20 dự án với khoảng 1.190ha chưa đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng.

Cũng theo Sở NN-PTNT, kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đến năm 2018, diện tích đất trong quy hoạch lâm nghiệp ở Phú Yên là 276.046ha, trong đó đất chưa có rừng khoảng 70.250ha. Khó khăn, vướng mắc hiện nay là nhiều nhà đầu tư chưa cung cấp kịp thời thông tin dự án, vị trí, tọa độ nên không có cơ sở để kiểm tra, rà soát, đối chiếu diện tích rừng bị ảnh hưởng.

Một số dự án có sự trùng lắp với dự án Trồng rừng phòng hộ ven biển ứng phó biến đổi khí hậu thuộc Chương trình SP-RCC (Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu) nhưng hiện dự án này trong giai đoạn chăm sóc, bảo vệ nên ảnh hưởng đến việc triển khai dự án.

Đối với dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên do Công ty TNHH New City Việt Nam làm chủ đầu tư và dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao do Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên làm chủ đầu tư, các nhà đầu tư đã nộp tiền trồng rừng thay thế nhưng chưa triển khai trồng vì đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ trương.