Hình ảnh thú vị khi hai con sông khác màu hợp lưu tại hồ chứa nước

Hình ảnh tương phản thú vị khi hai con sông – sông Hoàng Hà và sông Dao – hợp lưu tại hồ chứa nước Lưu Gia Giáp, thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Nguồn: