ILO tuyển Tư vấn

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cần tuyển Nhóm/Công ty Tư vấn về phát triển hệ thống quản lý hồ sơ thanh tra lao động.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: quynhn@ilo.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/06/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây