Ninh Bình: Hàng loạt mỏ khoáng sản hết hạn nhiều năm nhưng không lập hồ sơ đóng cửa mỏ

Theo Báo cáo của Sở TN&MT Ninh Bình thì trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 11 mỏ khoáng sản đã hết hạn khai thác nhiều năm nhưng chủ doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện việc lập hồ sơ đóng cửa mỏ, cá biệt có nhiều mỏ đã hết hạn cả chục năm nay.

Báo cáo số 916/BC- STNMT ngày 19/04/2019 của Sở TN&MT Ninh Bình chỉ rõ: Đối với việc thực hiện công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường đối với các giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực (11 giấy phép khai thác hết hiệu lực): Sở TN&MT đã hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đóng cửa mỏ, tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện việc lập hồ sơ đóng cửa mỏ, trình UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ theo quy định.

Các đơn vị sẽ phải lập hồ sơ đóng cửa mỏ theo quy định xong trước ngày 30/06/2019. (Ảnh minh họa)

Trong 11 mỏ này có tới 10 mỏ thuộc huyện Nho Quan, 1 mỏ thuộc huyện Yên Mô; mỏ có diện tích nhỏ nhất là 0,87 ha tại núi Giếng Hang, xã Yên Thành, huyện Yên Mô cấp ngày 04/03/2011 (thời hạn 2 năm); mỏ có diện tích rộng nhất là 14,2 ha tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan; mỏ hết hạn lâu nhất là từ năm 2009 và mỏ hết hạn gần nhất là vào năm 2013.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 03/05/2019 UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản số 119/UBND – VP3 giao Sở TN&MT yêu cầu đơn vị khẩn trương lập hồ sơ đóng cửa mỏ, nộp về Sở TN&MT thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ theo quy định, xong trước ngày 30/06/2019.

Quá thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị chưa lập hồ sơ đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường: Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản của các đơn vị trên.

Đối với các đơn vị hiện nay không tham gia hoạt động khoáng sản, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các dự án của đơn vị đang hoạt động, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác đóng cửa mỏ.