TT tuyển Trợ lý

Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) cần tuyển Trợ lý dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: hr@towardstransparency.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 26/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây