ECODIT tuyển Trợ lý

ECODIT – đơn vị thực hiện Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ – cần tuyển Trợ lỹ kỹ thuật ngắn hạn, làm việc tại Huế và Đà Nẵng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: Recruitments.OP@ecodit.com.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 12/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây