FFI tuyển 03 vị trí

Tổ chức Động thực vật Thế giới (FFI) cần tuyển:

01 Chuyên gia giám sát và đánh giá lâm nghiệp cộng đồng. Hạn cuối nộp hồ sơ: 8/5/2019

01 Điều phối viên đa dạng sinh học. Hạn cuối nộp hồ sơ: 7/5/2019

01 Điều phối viên SMART/CCT. Hạn cuối nộp hồ ơ: 13/5/2019

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư và CV bằng tiếng Anh tới email viet.hong.le@fauna-flora.org (Ms Lê Hồng Việt) trước thời hạn nhận hồ sơ từng vị trí.