Kiểm tra phản ánh về phát triển đô thị thông minh theo mô hình PPP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu thông tin Thái Lan phát triển đô thị thông minh theo mô hình PPP nhằm giải quyết bài toán vốn.

Ảnh minh họa

Thông tấn xã Việt Nam ngày 17/4/2019 phản ánh thông tin Thái Lan thông qua Cơ quan Thúc đẩy Kinh tế Số thúc đẩy các thành phố hợp tác với khu vực tư nhân để phát triển đô thị thông minh theo mô hình PPP nhằm giải quyết bài toán vốn. Khả năng tiếp cận vốn đang là trở ngại lớn nhất cho việc phát triển các thành phố thông minh tại ASEAN.

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: