Spark tuyển cán bộ

Trung tâm Tia Sáng (Spark) tuyển Cán bộ Tài chính và Điều hành. Các ứng viên quan tâm xin mời gửi bản sơ yếu lý lịch cập nhật và thư quan tâm (letter of interest) bằng tiếng Anh và gửi về địa chỉ sparkvn@spark.org.vn.

Hạn nộp hồ sơ: 09/08/2013.

Chỉ các ứng viên đủ tiêu chuẩn qua vòng loại hồ sơ mới được liên hệ phỏng vấn.

Thông tin về vị trí xin xem tại đây