HPHA tuyển Điều phối viên

Hội Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh (HPHA) cần tuyển Điều phối viên tại cộng đồng, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Liên hệ: BS Vũ Nguyên Thanh – Hội Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh

121 Lý chính Thắng P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh

Email: hoiytecongcongtphcm@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây