WHO tuyển Tư vấn viên

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cần tuyển tư chính sách, làm việc tại Hà Nội

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/5/2022