Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện trong những năm tới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường tính chủ động trong việc theo dõi cung ứng điện, chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện trong những năm tới.

Yêu cầu này được nêu ra trong Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy Bạc Liêu.

Theo đó, Bộ Công thương phải tăng cường tính minh bạch trong quản lý quy hoạch trong phạm vi thẩm quyền, sớm triển khai các bước lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 995/QĐ-TTg (ngày 9/8/2018).

Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung Dự án Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các thủ tục bổ sung quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chống tiêu cực, xem xét kỹ về tính khả thi, hiệu quả dự án, giá điện cạnh tranh, đảm bảo tiến độ phát điện, đấu nối vào hệ thống điện quốc gia và bảo vệ môi trường biển, an ninh – quốc phòng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được yêu cầu hướng dẫn các thủ tục cần thiết để xem xét chủ trương đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, trên tinh thần cải cách hành chính. Sau khi Dự án được cấp có thẩm quyền cho phép bổ sung Quy hoạch, tỉnh Bạc Liêu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thẩm tra năng lực tài chính của chủ đầu tư, đảm bảo đối tác tốt.

Cũng liên quan tới dự án này, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công thương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc đã chậm triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 7150/VPCP-CN ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét kiến nghị bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Nhằm tạo điều kiện cho các dự án năng lượng, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp với tỉnh Bạc Liêu nghiên cứu đẩy mạnh phát triển các dự án năng lượng (điện khí, điện gió, điện mặt trời), tạo mọi điều kiện về thủ tục pháp lý, cơ chế, chính sách để các dự án năng lượng tái tạo, dự án điện sử dụng khí LNG đi vào hoạt động với quy mô công suất hợp lý, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, phù hợp với khả năng hấp thụ và phát triển của hệ thống điện, đảm bảo môi trường, cân nhắc đến tác động về giá điện.