Kiểm tra việc sử dụng 1.700 tỷ kinh phí sự nghiệp môi trường

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ TN&MT vừa ký ban hành Quyết định số 1174/QĐ-BTNMT về thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của các Bộ, ngành và địa phương năm 2016, với tổng số tiền là 1.700 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trưởng đoàn là ông Lê Văn Hữu , Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ TN&MT; Phó Trưởng đoàn là ông Lại Văn Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính. Thành viên đoàn bao gồm đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT; đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội và các chuyên viên liên quan của Vụ Kế hoạch, Bộ TN&MT.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của các Bộ, ngành và địa phương. Trong đó, tập trung vào kiểm tra việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) tại các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Danh sách các Bộ, ngành, địa phương sẽ được kiểm tra bao gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; 4 tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng là Lai Châu, Điện Biên, Bắc Giang, Bắc Ninh; 3 tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông; 2 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là Đồng Tháp và An Giang.

Trước đó, kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách trung ương năm 2016 đã được Bộ Tài chính cân đối với số tiền là 1.700 tỷ đồng, trong đó: vốn ngoài nước trên 316 tỷ đồng, vốn trong nước gần 1.384 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, kinh phí cân đối cho sự nghiệp môi trường từ vốn ngoài nước được Bộ bố trí theo khả năng giải ngân nguồn vốn từ Hiệp định đã ký gồm chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường theo phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng là 31,2 tỷ đồng.

Còn lại số tiền 285 tỷ đồng, phân bổ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước theo thực tế phát sinh trong năm.

Theo Bộ Tài chính, với nguồn vốn trong nước gần 1.384 tỷ đồng, Bộ Tài chính phân bổ số tiền 992,386 tỷ đồng. Theo đó, bổ sung có mục tiêu cho các địa phương 180 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ cho 3 tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh để khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường trong khai thác dầu khí, than 150 tỷ đồng. Ngoài ra, hỗ trợ các địa phương xây nhà hỏa táng cho đồng bào Khơmer 30 tỷ đồng cho các tỉnh Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang.

Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 150 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu theo quyết định của cấp có thẩm quyền 118 tỷ đồng; phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương 293,273 tỷ đồng.