Khởi động Dự án kế hoạch công bố thông tin và truyền thông để thực hiện VPA/FLEGT

Ngày 3/4, Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Kế hoạch hành động về công bố thông tin và truyền thông để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu” với sự tham dự của các đại diện đến từ các bộ, ngành, Chương trình FAO EU FLEGT, VUSTA, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức CSO.

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông về Hiệp định và Hệ thống VNTLAS cho các bên liên quan, đồng thời hỗ trợ Việt Nam sẵn sàng thực thi cam kết về công bố thông tin cho các bên bao gồm cả cơ chế tiếp cận thông tin như đã cam kết trong Phụ lục VIII của Hiệp định.

Có 8 hoạt động chính được thiết kế trong 24 tháng triển khai dự án tính từ thời điểm dự án được phê duyệt (14/3/2019) bao gồm: i) Đánh giá nhu cầu thông tin của các bên liên quan về Hiệp định VPA/FLEGT; ii) Đánh giá tính sẵn có của các thông tin được công bố theo quy định tại Phụ lục VIII của Hiệp định; iii) Xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông và công bố thông tin; iv) Xây dựng và phát hành bộ tài liệu chuẩn về Hiệp định VPA/FLEGT và Hệ thống VNTLAS cho các nhóm đối tượng mục tiêu; v) Cung cấp và phổ biến thông tin cho lãnh đạo chính quyền địa phương; vi) Cung  cấp và phổ biến thông tin cho các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trong nước; vii) Cung cấp và phổ biến thông tin cho các doanh nghiệp FDI; viii) Cung cấp và phổ biến thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

Trong đó, đối với hoạt động iii), Dự án sẽ xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông và công bố thông tin trên nguyên tắc thống nhất nhu cầu thông tin, các kênh truyền thông, các loại tài liệu và nhà cung cấp thông tin cho các nhóm đối tượng mục tiêu. Thời gian thực hiện từ tháng 6-8/2019.

Đối với hoạt động iv), Dự án căn cứ vào nhu cầu thông tin dựa trên kết quả đánh giá để xác định các tài liệu phù hợp cho ba nhóm đối tượng gồm: Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ; các hộ gia đình trồng rừng; các cơ quan xác minh. Ngoài ra, Dự án cũng hoàn thiện một bộ tài liệu chung nhất về VPA cho tất cả các nhóm, đơn cử như Quyển hỏi đáp về VPA – dự kiến được in ấn vào cuối tháng 5 đầu tháng 6/2019 khi hai bên tuyên bố Hiệp định đã được phê chuẩn. Riêng Tài liệu chuẩn về Hệ thống VNTLAS, dự án sẽ xây dựng ngay khi có nghị định VNTLAS, dự kiến đầu năm 2020 sẽ hoàn thiện.

Với các hoạt động v, vi, vii, viii) liên quan đến cung cấp thông tin về VPA và VNTLAS cho các bên liên quan, Dự án chỉ tập trung cung cấp thông tin, không tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn. Bên cạnh việc tổ chức một số hội thảo về VPA cho 4 nhóm đối tượng ưu tiên gồm lãnh đạo chính quyền tỉnh và địa phương, các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trong nước, khu vực tư nhân nước ngoài và cơ quan báo chí, truyền thông, Dự án cũng sẽ thiết lập mạng lưới các nhà báo, cơ quan truyền thông về VPA (kế thừa từ nghiên cứu của Trung tâm Giáo dục và Phát triển – CED) để hợp tác cung cấp thông tin tổ chức các cuộc họp.

Theo bà Nguyễn Tường Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp, do thời gian và nguồn lực có hạn nên dự án chỉ tập trung xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông và công bố thông tin cho 4 nhóm đối tượng ưu tiên. Đối với các nhóm đối tượng còn lại, đặc biệt là nhóm hộ trồng rừng, Tổng cục hy vọng các tổ chức và đơn vị liên quan sẽ cùng thúc đẩy hỗ trợ truyền thông một cách phù hợp và hiệu quả.