Ước Mơ Xanh tuyển tình nguyện viên

Nhóm Ước Mơ Xanh cần tuyển 2 tình nguyện viên làm việc theo giờ hành chính tại Hà Nội.

Vị trí tuyển dụng:

1. Cán bộ quản lý cửa hàng trực tuyến của Người khuyết tật Việt Nam
(Shop online www.nguoikhuyettat.org)

2. Cán bộ tổ chức sự kiện.

Yêu cầu:

– Kĩ năng giao tiếp tốt.
– Có khả năng tổ chức tốt công việc và phối hợp với toàn nhóm.
– Ưu tiên các bạn sinh viên làm trong thời gian nghỉ hè.

Phụ cấp: 1,5 – 2 triệu/ tháng

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trịnh Công Thanh
Trưởng nhóm Ước Mơ Xanh Hà Nội
Email: trinh.thanh@nguoikhuyettat.org  
Tel: 0912085253 – 04. 2780817