HFHV tuyển 2 vị trí

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư tại Việt Nam (HFHV) cần tuyển 01 cán bộ tài chính nhà ở 01 quản lý hỗ trợ kĩ thuật xây dựng.

Liên hệ:

Đỗ Thảo – Phòng quản trị và nhân sự

Địa chỉ: Số 53/10 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3526 5005 – Fax: 08 3526 5323

Di động: 0982.617.007

Email: thao.do@habitatvietnam.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/10/2014