CRED tuyển Quản lý dự án

Trung tâm Phát triển Nông thôn (CRED) hiện đang tuyển 01 Quản lý dự án.

Liên hệ:

CRED, 298F Kim Mã, Hà Nội
Email: nguyen.tuanh@helvetas.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/01/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.