UNDP tuyển Quản lý vận hành

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cần tuyển Quản lý vận hành, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây