UNDP tuyển Quản lý vận hành

Đăng ngày

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cần tuyển Quản lý vận hành, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây