AFEO tuyển Tình nguyện viên

Tổ chức hành động vì môi trường (AFEO) hiện cần tuyển tình nguyện viên cho Dự án Truyền thông môi trường trong học đường.

Các hoạt động chính của dự án:

– Xây dựng hoạt động và hỗ trợ cho học sinh phổ thông thực hiện các hoạt động trải nghiệm về môi trường

– Xây dựng và thực hiện phát thanh trực tuyến về môi trường

Quyền lợi của TNV:

– Được tập huấn kiến thức về môi trường

– Được tập huấn kĩ năng liên quan tới các hoạt động của dự án

– Được tham gia xây dựng hoạt động của dự án

– Được hỗ trợ kinh phí đi lại cho mỗi buổi tham gia truyền thông

– Được hỗ trợ thiết bị thực hiện các hoạt động liên quan

– Được chứng nhận của Tổ chức sau đợt hoạt động (nếu đạt được ít nhất 80% buổi hoạt động).

Nhiệm vụ của TNV:

– Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn

– Tham gia các buổi hoạt động cho các lớp theo thời gian đã lên kế hoạch

– Thực hiện hoạt động có trách nhiệm và chất lượng

Những đối tượng được ưu tiên:

– Sinh viên đang học các chuyên ngành Môi trường, Truyền thông, Giáo dục, Báo chí

– Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động tương tự

– Bố trí được thời gian hoạt động trong tuần (theo lịch học của các em học sinh)

Hồ sơ đăng kí theo mẫu tại đây và gửi về hòm thư: contact@afeo.org.vn trước ngày 30/12/2013.

Những hồ sơ được lựa chọn sẽ được liên hệ và thông báo cụ thể lịch phỏng vấn trước ngày 5/1/2014 (không liên hệ qua điện thoại)

Đặt tên file theo mẫu: [GDMT]2014 [Họ và tên] (viết không dấu)

Tham khảo một số hoạt động tương tự tại http://afeo.org.vn/giaoducmoitruong.php