UNDP tuyển Tư vấn kỹ thuật

Chương trình Phát triển Liên Lợp Quốc (UNDP) cần tuyển Tư vấn kỹ thuật sinh kế cho dự án GCF, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: nguyen.thuy.nga@undp.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây