SCDI tuyển Điều phối dự án

Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) đang tuyển 01 Điều phối dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email nhungtran@scdi.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/06/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.