WVV tuyển Cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới  (WVV) cần tuyển Cán bộ văn hóa nhân dân, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây