Quảng Nam: Yêu cầu Công ty TNHH MTV Hữu Minh chấp hành nghiêm việc phục hồi môi trường sau khai thác vàng gốc

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Phương án Cải tạo, phục hồi môi trường trường của Dự án Đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản vàng gốc tại khu vực Bãi Quế, thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn cho Công ty TNHH MTV Hữu Minh Quảng Nam.

Nạn khai thác vàng trái phép đã khiến nhiều con sông ở Quảng Nam bị ô nhiễm nghiêm trọng

Vị trí, ranh giới khu vực khai thác mỏ vàng gốc tại khu vực Bãi Quế, thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam với diện tích 44,50 ha; công suất khai thác và chế biến: 710 m3 quặng nguyên khối/năm. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Công ty TNHH MTV Hữu Minh Quảng Nam, sau khai thác phải thực hiện nghiêm chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Cụ thể, tháo dỡ toàn bộ đường gòng, hệ thống dây điện, ống dẫn khí, ống dẫn nước trong các hầm lò; chèn lấp, bịt kín miệng lò bằng, giếng đứng. Đối với các bãi chứa quặng khai thác, tận dụng đất màu tại chỗ để tiến hành phủ, san gạt lớp đất màu cải tạo đất và tổ chức trồng cây xanh. Các bãi chứa bùn cát thải, bãi chứa xái quặng, bãi chứa đất đá thải dùng bạt chống HDPE để xử lý chống thấm bề mặt; tận dụng đất màu tại chỗ tiến hành bóc và vận chuyển phủ, san gạt lớp đất màu để cải tạo đất và tổ chức trồng cây xanh.

Riêng đối với hệ thống xử lý nước thải, tháo khô các bể xử lý nước thải, tháo dỡ các bể có kết cấu bằng bê tông, gạch; phủ lớp đất màu tại vị trí các bể xây dựng và tổ chức trồng cây xanh. Tháo dỡ các hạng mục công trình, thiết bị không còn sử dụng; thu gom, xử lý lớp đất nhiễm dầu tại kho nhiên liệu, xưởng cơ khí; phủ, san gạt lớp đất màu tại khu vực xây dựng công trình và trồng cây xanh. Phần còn lại của mặt bằng sân công nghiệp và các vị trí đã bóc bỏ lớp thảm thực vật, phủ, san gạt lớp đất màu trên bề mặt; trồng cây xanh để hạn chế xói mòn, rửa trôi đất.

Khai thác vàng trái phép ở Quảng Nam

Theo dự án, tuổi thọ của mỏ vàng nằm trong khoảng thời gian 10 năm ≤ n < 20 năm. Do đó, Công ty TNHH MTV Hữu Minh phải thực hiện việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường ngay khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung được nêu trong Báo cáo Đánh tác động môi trường và Phương án Cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác đã đươc phê duyệt và những yêu cầu bắt buộc. Đó là, tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động Dự án; Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của Dự án đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Quá trình hoạt động, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của Dự án và tổ chức ứng cứu khắc phục. Đồng thời thông báo khẩn cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phước Sơn để được chỉ đạo và phối hợp xử lý. Cùng với đó, chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, chủ dự án phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng ngừa, ứng cứu sự cố, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn hóa chất trong quá trình thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành. Tất cả các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu được sử dụng trong dự án đều không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam.

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc trong quá trình triển khai thực hiện dự án chính là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xác nhận việc chấp hành các quy định pháp luật của chủ dự án trước, trong và sau khai thác.