Animal Asia tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Động vật Châu Á cần tuyển Thực tập sinh thú y, làm việc tại Vĩnh Phúc.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: nhoang@animalsasia.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây