ILO tuyển Tư vấn

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cần tuyển Tư vấn quốc tế hỗ trợ các hoạt động của dự án ENHANCE, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây