PATH tuyển cán bộ truyền thông

Tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực y tế  PATH  (Program for Appropriate Technology in Health) cần tuyển cán bộ truyền thông làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 01/06/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.