Blue Dragon Children’s tuyển Tư vấn

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh cần tuyển Chuyên gia tư vấn về phát triển tài liệu tập huấn, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email:  jobs@bdcf.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/04/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây