IOM tuyển Điều phối viên

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cần tuyển Điều phối viên VAC, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây