ABA ROLI tuyển Cán bộ

Tổ chức Sáng kiến Luật lệ ABA cần tuyển Quản lý Chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây