WWF tuyển Giám đốc dự án

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cần tuyển Giám đốc dự án xuyên biên giới, làm việc tại Huế.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: recruitment.vn@wwf.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/01/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây