SNV tuyển Chuyên gia

Tổ chức SNV đang tuyển Chuyên gia tập huấn về giới và biến đổi khí hậu.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email Snvvietnamprocurement@snvworld.org trước ngày 15/08/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.