Oxfam tuyển 02 vị trí

Tổ chức Oxfam cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội.

  • Cán bộ chương trình làm trong lĩnh vực sinh kế cho người dân, đặc biệt là các cộng đồng dân cư nghèo. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. 
  • Thực tập sinh cho dự án về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Liên hệ: HR.Vietnam@oxfam.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 08/03/2020