WVI tuyển 03 vị trí

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVV) đang cần tuyển một số vị trí sau làm việc tại Hòa Bình.

Thông tin chi tiết:

– 01 Cán bộ phát triển cộng đồng

– 01 Cán bộ quản lý sổ sách 

– 01 Điều phối viên chương trình 

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2019