Thái Nguyên: Sống phập phồng bên bờ sông vì nạn cát tặc