Cách phân loại rác sinh hoạt của người Nhật

Sau 10 năm sống chung với rác, người Tokyo (Nhật Bản) đã chấp nhận thay đổi bản thân để được sống trong một thành phố với môi trường thiên nhiên, môi trường sống sạch sẽ.

Nguồn: