Kiểm tra tình hình trồng rừng thay thế những diện tích chuyển đổi làm thủy điện

ThienNhien.Net – Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra việc trồng bù diện tích rừng chuyển sang làm thủy điện tại các địa phương từ ngày 03 đến 20 tháng 9 năm 2013. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Cục trưởng Cục Kiểm lâm làm trưởng đoàn.

Ngày 6/5/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT về việc Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ các địa phương được kiểm tra đã xây dựng phương án triển khai thực hiện và đôn đốc các chủ dự án thực hiện việc trồng bù rừng, hoặc nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình làm việc tại các tỉnh đồng chí Cục trưởng đã lưu ý các địa phương: Tăng cường kiểm tra giám sát và quản lý chặt chẽ các dự án có chuyển rừng sang xây dựng các công trình thủy điện theo đúng quy định pháp luật.