HFHV tuyển Tư vấn

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư tại Việt Nam (HFHV) cần tuyển 01 Đội ngũ tư vấn/Tư vấn quốc gia độc lập tiến hành đánh giá tổng kết dự án Phòng chống thiên tai sáu tháng đầu năm 2014 tại 2 huyện Quế Sơn và Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, bắt đầu làm việc vào cuối tháng 09/2014.

Liên hệ:

Phòng nhân sự Tổ chức Hỗ trợ Gia cư tại Việt Nam (HFHV)

Số 53/10 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3526 5005 – Fax: 08 3526 5323

Di động: 0982.617.007

Email: thao.do@habitatvietnam.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/09/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.