HFHV tuyển cán bộ dự án

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư tại Việt Nam (HFHV) hiện đang cần tuyển một cán bộ dự án làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên đi công tác tại các vùng dự án.

Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ email: application@habitatvietnam.org

Hạn nộp hồ sơ: 19/07/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây