WCS tuyển cán bộ

Hiệp hội Bảo tồn ĐVHD cần tuyến Quản lý Xây dựng năng lực (Capacity Building Manager), làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên nộp hồ sơ tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/12/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.