ADB hỗ trợ Việt Nam 100 triệu USD cải thiện năng suất nông nghiệp

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa phê duyệt khoản tài trợ hơn 100 triệu USD để giúp Chính phủ Việt Nam lắp đặt tám hệ thống thủy lợi hiện đại ở 5 tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, giúp cải thiện năng suất nông nghiệp, nhất là đối với những vùng canh tác các loại cây có giá trị cao như càphê, hồ tiêu, nho, thanh long và xoài.

Năm tỉnh được tài trợ gồm Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Theo đó, Ngân hàng phát triển châu Á hỗ trợ việc nâng cấp các hệ thống thủy lợi, bao gồm hệ thống đường ống nước áp lực, cấp nước theo nhu cầu, cũng sẽ gồm những biện pháp chính sách để giúp các tỉnh trên cải thiện các dịch vụ quản lý tưới (đánh giá hiệu suất sử dụng nước, nước ngầm, cũng như vận hành, bảo trì công trình thủy lợi); hỗ trợ xây dựng các hệ thống vi tưới cải tiến dựa trên loại cây trồng và nhu cầu của người nông dân.

Chuyên gia Tài nguyên cấp cao của Ngân hàng Phát triển châu Á, ông Sanath Ranawana chia sẻ, một hệ thống thủy lợi được hiện đại hóa giúp tối ưu hóa tiềm năng ngành nông nghiệp của Việt Nam, là yếu tố then chốt đối với mục tiêu tăng trưởng đồng đều, bền vững của quốc gia.

Nguồn: flickr

Thông qua nâng cấp các hệ thống thủy lợi, cung cấp nước dựa trên nhu cầu cho người nông dân, sẽ giúp các nông hộ nhỏ nâng cao sản lượng cây trồng và tăng thu nhập.

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, đóng góp 18,3% tổng sản phẩm quốc nội và 44% lực lượng lao động trong giai đoạn từ 2008 tới 2016.

Tuy nhiên, dù là một trong những quốc gia có mức độ bao phủ thủy lợi tốt nhất Đông Nam Á, chiếm khoảng 50% tổng diện tích đất đai có thể canh tác của quốc gia, song hơn một nửa các hệ thống tưới tiêu của Việt Nam hoạt động dưới công suất do cơ sở vật chất lạc hậu.

Điều này ảnh hưởng tới năng suất của người nông dân tại những tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh tác động của biến đổi khí.

Nguồn: