Xử phạt hai công ty thép vi phạm về môi trường

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký Quyết định số 5585/QĐ-XPVPHC và 5586/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công ty thép Dana – Ý và Dana – Úc về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty cổ phần Thép Dana-Úc (đường số 1, Khu công nghiệp Thanh Vinh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) bị phạt 740 triệu đồng; phạt Công ty cổ phần Thép Dana-Ý (đường số 11B, Khu công nghiệp Thanh Vinh, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) 400 triệu đồng. Cả hai công ty nêu trên đều thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) của dự án; không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại đã sử dụng của dự án.

Cả hai công ty bị đình chỉ hoạt động sản xuất sáu tháng để khắc phục các vi phạm nói trên

Nguồn: