Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2018

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC), Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) phối hợp tổ chức Lễ trao Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018 và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019”.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là đối tác đồng hành, hỗ trợ cho giải.

Sau 5 tháng phát động, Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018 đã nhận được 503 bài tham dự từ 173 tác giả của 142 tờ báo trên cả nước. Trong đó, 205 bài thuộc lĩnh vực môi trường (40,7%), 214 bài thuộc lĩnh vực giới (42,5%), 84 bài thuộc các lĩnh vực khác.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 10 tác phẩm xuất sắc gồm 4 giải về lĩnh vực giới, 6 giải về lĩnh vực môi trường (bao gồm 2 Giải Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp). Giải A lĩnh vực giới được trao cho nhóm tác giả Tuấn Ngọc – Tô Dung (Báo Lào Cai) với loạt bài “Cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì, Giải A lĩnh vực môi trường được trao cho tác giả Phạm Kế Toại (Báo Nông nghiệp Việt Nam) với loạt bài “Những mùa dứa thối trên nương ở Lào Cai”.

“Giải Báo chí với phát triển bền vững” là một trong những sáng kiến truyền thông của RED, được ghi nhận vào chương trình hành động năm 2018 nhằm khích lệ hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển bền vững ở Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019”.

Nhật Anh

Nguồn:
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)