Tuần này, Quốc hội thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

Tuần làm việc từ 5-11 đến 9-11, theo chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Việc thông qua dự kiến được tiến hành trong phiên họp sáng ngày 8-11.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; thảo luận việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Trong công tác lập pháp, Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án luật: Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Trồng trọt; Luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Đồng thời, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về một số dự án luật khác.