Kiểm soát buôn bán mẫu vật cá tầm

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn gửi các bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tăng cường biện pháp kiểm soát buôn bán quốc tế mẫu vật thuộc CITES, đặc biệt là mẫu vật cá tầm.

Theo quy định của CITES và Nghị định số 82/2006/NĐ-CP thì việc nhập khẩu loài thuộc Phụ lục CITES vào Việt Nam phải có giấy phép của Cơ quan Quản lý CITES nước xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu và giấy phép nhập khẩu do Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cấp; cơ sở nuôi loài thuộc các Phụ lục CITES phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Theo danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, các loài cá tầm (Acipenserformes spp.) thuộc Phụ lục II, riêng cá tầm đại dương (Acipenser brevirostrum) và cá tầm Ban-tích (Acipenser sturio) thuộc Phụ lục I.

Để ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định của Công ước quốc tế, đặc biệt đối với mẫu vật của các loại cá tầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và bảo tồn động vật hoang dã; tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu các loài động vật hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất trái pháp luật.

Đối với Bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát các cửa khẩu biên giới; đấu tranh, phá dỡ các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép các mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, nhất là mẫu vật cá tầm.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chỉ chở mẫu vật các loài động vật hoang dã, nhất là cá tầm khi có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc mẫu vật hợp pháp theo quy định.