Số người chết vì lũ lụt tại Pháp gia tăng

Nguồn: VOV online